Stichting Broeder Joris

Stichting Broeder Joris  

 

Contactgegevens

  • Stichting Broeder Joris
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 809719745
  • Postadres van de instelling: Richterserf 10, 3991 KE  HOUTEN

Doelstelling
De stichting heeft tot doel het verstrekken van materiële goederen en financiële middelen ter bevordering van het onderwijs aan en de begeleiding van jongeren in ontwikkelingslanden en met name de jongeren op het Stuyvenberg Trainingscentrum op Makira en op de andere Salomons Eilanden. In 2007 is Broeder Joris gestart met een nieuw trainingscentrum voor doofstomme en gehandicapte studenten, genaamd ‘San Isidro Care Centre’.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De stichting werft niet actief geld of goederen en besteedt het vermogen of de opbrengsten en van dat vermogen, alleen maar aan de eerder beschreven doelstelling.   Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

  • G.M. Bos (voorzitter)
  • N.J.E.P.M. Vermaat (secretaris)
  • J.P.G.M. Bosz (penningmeester)

Beloningsbeleid
Het bestuurlijk werk gebeurt op vrijwillige basis. Dit betekent dat de bestuursleden om niet hun werk doen en alle inkomsten direct ten gunste komen van de doelstelling van de stichting.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De stichting heeft in 2012 diverse bedragen overgemaakt naar het San Isidro Care Centre in de Salomons Eilanden. Deze gelden zijn besteed aan de verdere opbouw van het Centre (o.a. bouw van accommodaties en aanschaf materialen voor het onderwijs). Tevens zijn in 2012 vanuit Nederland diverse goederen (o.a. materialen en medicijnen) verstuurd naar het Centre. Tot slot is broeder Joris eind 2012 in Nederland geweest. Hiervoor heeft de stichting reis- en verblijfskosten gemaakt.

Klik hieronder om de financiele gegevens in te zien: 

Jaarverslag Stichting Broeder Joris 2017

Advertenties